Wiadomości Polonia Christiana 24:

Aktualności

Laudetur Jesus Christus,

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

Chińskie złorzeczenie: „obyś żył w ciekawych czasach!” z pewnością i teraz znajduje swoje zastosowanie. Kościół Chrystusowy przechodzi bolesny okres wymierzonych weń ataków pochodzących zarówno z zewnątrz jak i ze strony tych, których powołaniem winna być dbałość o czystość i jedność Mistycznego Ciała Chrystusowego.

 

Wobec mnożących się komentarzy i ocen aktualnej sytuacji jeden, zasługuje na szczególną uwagę i ze wszech miar konieczne jest zapoznanie się z nim. Jest to  list autorstwa Ojca św. Benedykta XVI „O przyczynach kryzysu Kościoła”, którego pełny tekst w języku polskim znajduje się na stronie internetowej:

 

https://www.pch24.pl/benedykt-xvi-o-przyczynach-kryzysu-kosciola--pelny-tekst-po-polsku-,67491,i.html

 

Ten wielostronicowy dokument zawiera pełną charakterystykę przyczyn, które od wielu lat nakładały się  i nadal powodują zaistniały stan obecny w Kościele katolickim, do którego od daty swojego chrztu każdy z nas przynależy.

 

Proszę o uważne przestudiowanie go, przemyślenie i przemodlenie oraz polecenie się Najświętszej Panience Królowej Polski, aby otaczając nas swoją nieustanną macierzyńską opieką zechciała nas wspomagać w służbie Jej Synowi, któremu, jako obecni absolwenci zawierzyliśmy wybierając kierunek studiów.

 

Ku Matce Bożej, której Niepokalane Serce ostatecznie zatriumfuje, skierujemy swoje myśli i serca spotykając się 25 maja 2019, o godzinie 18:00 na Mszy św. w kościele p.w. św. Floriana w Wirach, skąd udamy się do Ogrodu Biblijnego, aby tam wspólnie modlić się i cieszyć Jej poświęconym miesiącem – majem.

 

Pozostając w nadziei i radości oczekującego nas spotkania serdecznie polecamy wszystkie Koleżanki i Kolegów w naszej modlitwie.

 

 

Adam MazurekDominika Mroczek-Dąbrowska

Prezes ZarząduSekretarz Zarządu

 

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu sprawozdawczo wyborczym i zaproszenie na Rekolekcje 2018 u księży Werbistów w Chludowie pod Poznaniem

 

 

 

Laudetur Jesus Christus,

 

Piszę do Was, Koleżanki i Koledzy w dzień po wspomnieniu św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła wielkiego czciciela Matki Bożej. Refleksja jest krótka i treściwa: potrzeba pokładania w Niej naszej nadziei na przyszłość chylącej się do moralnego upadku Europy, owej „ostoi” chrześcijańskiego świata, której można śmiało zadać, naśladując św. Jana Pawła II, pytanie: Co zrobiłaś ze swoim chrztem? J. E. Metropolita Poznański Stanisław Gądecki w kazaniu wygloszonym13 sierpnia w Kalwarii Pacławskiej w 350-lecie tego sanktuarium poruszył kwestię systemu wartości, na którym „potężna mniejszość, która udaje potężną większość” opiera swoje wrogie dla całej ludzkości działania, a których inspiratorem jest ojciec kłamstwa.

 

Dochodzi do odwrócenia systemu wartości. Kulturę wyrzeczenia oraz ideały ma zastąpić kultura natychmiastowego spełnienia i przyjemności. Wolność ma odtąd oznaczać wyłącznie oswobodzenie się od nakazów i norm. Skutkiem tego ma nastąpić oddanie człowieka we władzę jego popędów, które zaczynaj nim rządzić, redukując go do stanu zwierzęcego. Wolność ma oznaczać odtąd nieograniczoną konsumpcję, która staje się religią.

 

Potężna mniejszość, która kieruje tym procesem, udaje potężną większość, posługując się orężem szyderstwa. Piętnuje się ludność trzeciego świata, która odmawia udziału w programach planowania rodziny. Piętnuje się rodziców za to, że ich dzieci coś ryzykują, by okazać siłę charakteru. Piętnuje się rodziny wielodzietne, które przedkładają bogactwo ludzkich relacji nad liczbę posiadanych przedmiotów. Wszystko to jest uważane przez ponowoczesność za przestępstwo.

 

Tym razem narzędziem do osiągnięcia tego celu przez autorów tej ideologii nie jest już tradycyjny terror – który tak w przypadku Rewolucji francuskiej, jak i rewolucji bolszewickiej oraz rewolucji nazistowskiej – okazał się ostatecznie nieskuteczny, lecz jego miękki odpowiednik, czyli coraz szczelniejszy system prawny, stojący na straży nowej ideologii oraz przemoc symboliczna, uprawiana przez media oraz ośrodki opiniotwórcze. Jeśli ktoś coś mówi, nie trzymając się narzuconych ścieżek, media reagują natychmiast, zarzucając mu populizm.”

 

Wobec poruszonych w tej homilii problemów nie możemy pozostać obojętni w otaczającej nas codzienności. Nasze tegoroczne rekolekcje, które w tym roku po raz pierwszy odbędą się u o.o. Werbistów w Chludowie pod Poznaniem, nie pominą tego tematu.

 

Ramowy plan zajęć na 21, 22 i 23 września 2018 przedstawia się następująco:

 

Realizując życzenia wielu z Was będziemy starać się przywrócić zwyczaj odmawiania jutrzni i nieszporów, dlatego bardzo proszę o zabranie ze sobą brewiarza.

 

 

 

Przewidziany jest następujący porządek Rekolekcji, który może ulec drobnym modyfikacjom:

 

 

 

Piątek, 21 września,

 

Do 17:00 przyjazd, zakwaterowanie,

 

18:00 – kolacja,

 

20:00 – Msza św.

 

Po zakwaterowaniu i kolacji spotkanie z ks. Kapelanem i o. Rekolekcjonistą a także rozmowy Absolwentów przy kawie w sali TV – ( zupełnie inne, lepsze warunki, możliwość zaprezentowania swoich zdjęć z pendrivów )

 

 

 

Sobota, 22 września

 

8:00 – Liturgia Godzin - Jutrznia

 

8:30 - śniadanie

 

10:00 – 11:00 walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

 

11:15 – 13:00 „Luter i rewolucja protestancka” – trwająca 100 minut projekcja filmu Grzegorza Brauna – wypowiedzi znakomitych teologów i znawców problemu, m. innymi: kard. Gergard Ludwig Mueller (były prefekt Kongregacji Nauki Wiary), ks. prof. Tadeusz Guz, prof. Roberto de Mattei, prof. Masimo Viglione, prof. Alma von Stockhausen prof. Grzegorz Kucharczyk i inni naukowcy i publicyści.
13:30 - nauka rekolekcyjna z przerwą na obiad i Koronkę do Bożego Miłosierdzia

 

14:30 – obiad

 

15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

 

15:15 - c. d. nauki rekolekcyjnej a po niej czas wolny

 

17:00 – Nieszpory i Msza św.

 

18:00 – kolacja

 

19:00 - rozważania na temat nauki rekolekcyjnej i nocne rodaków rozmowy

 

 

 

Niedziela 23 września

 

8:00 jutrznia

 

8:30 śniadanie

 

9:00 - podsumowanie nauki rekolekcyjnej

 

10:30 - Msza św. w kaplicy

 

12:30 – obiad

 

13:00 – pożegnanie i wyjazd do domu

 

 

 

Opłata za udział wynosi 150 zł od osoby, uregulować ją należy na miejscu u kol. Halinki Kaczor - - członkowie - wraz z zaległymi składkami .

 

 

 

Zgłoszeń, jak zwykle, należy dokonywać telefonicznie, lub SMS-em pod numerami:

 

697 689 574 (kol. H. Kaczor), 781 045 468 (kol. Dominika Mroczek-Dąbrowska), podając imię (Imiona) i nazwisko (nazwiska) zgłoszonej osoby (osób).

 

 

 

Ponieważ pokoje są 1 i 2 osobowe z łazienkami, nie ma potrzeby zgłaszania wcześniej, ile kobiet i mężczyzn, przyjedzie.

 

 

 

Przypominamy, że w Rekolekcjach mogą brać udział także członkowie rodzin i osoby zaproszone, za które przyjmujemy odpowiedzialność.

 

 

 

Zaświadczenia o odbyciu Rekolekcji będą wydawane w dniu ich zakończenia.

 

 


 

 

 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

 

 

Zgodnie ze statutem Katolickiego Stowarzyszenia Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, winniśmy odbyć Zwyczajne, Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Absolwentów, w tym roku bowiem upływa kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i konieczne jest dokonanie wyboru władz oraz oceny dotychczasowej działalności.

 

Będzie także okazja do uregulowania zaległych składek.

 

 

 

Tak więc, działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zawiadamiam, że:

 

 

 

dnia 22 września 2018

 

o godzinie 10:00 w pierwszym terminie,

 

o godzinie 10:15 w drugim terminie,

 

 

 

w Domu Rekolekcyjnym Księży Werbistów w Chludowie,

 

 

 

odbędzie się

 

 

 

Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego

 

i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

 

 

 

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 

 

 

 1. sprawdzenie listy obecności i powitanie Absolwentów,

 2. wybór przewodniczącego Zebrania,

 3. stwierdzenie quorum,

 4. przyjęcie porządku obrad,

 5. odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 2014/2018,

 6. odczytanie sprawozdania Skarbnika i Komisji Rewizyjnej,

 7. dyskusja nad sprawozdaniami,

 8. głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 9. wybór Komisji Skrutacyjnej,

 10. wybór nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 11. przyjęcie propozycji w sprawie planu pracy Stowarzyszenia na rok akademicki 2018/2019

 12. wolne głosy i wnioski,

 13. zakończenie obrad

 

 

 

 

 

Pozostaję z koleżeńskimi pozdrowieniami i prośbą o modlitwę w intencji o sprawny, konstruktywny i pomyślny przebieg obrad.

 


 

 

 

 

 


 

Laudetur Jesus Christus,
P. T. Kolezanki i Koledzy, 

dnia 3 lutego (sobota), o godzinie 16:00 w sali 101 dawnego Seminarium odbędzie się doroczne spotkanie opłatkowe absolwentów organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Spotkanie rozpocznie się Mszą św., którą odprawi w kaplicy Wydziału nasz Kapelan, ks. prof. Bogdan Poniży. Po Mszy św. przewidujemy agapę, do której każdy według swoich możliwości może dołączyć swój udział.

Serdecznie zapraszamy i pozostajemy z pamięcią w modlitwie.

 

Adam Mazurek - Prezes

Dominika Mroczek-Dąbrowska - Sekretarz

 

 


 

FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksRSS Feed

Saturday the 25th - Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Powered by 888 poker bonus code