Wiadomości Polonia Christiana 24:

Aktualności

Narodzin Bożej Dzieciny w sercach nas wszystkich oraz wszelkich towarzyszących temu łask Bożych

Życzy Zarząd Stowarzyszenia

Poznań, w Dniu Bożego Narodzenia  2015
 

Ziemia Święta, krzyż na górze Nebo. Fot. Adam Mazurek

 


 

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu  Absolwentów

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w roku 2015 upływa 15 lat od daty wpisania  naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tej rocznicy poświęcamy Walne Zebranie Absolwentów, które zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołujemy na dzień 25 września 2015 o godz. 20:00 w Pniewach w Ośrodku Sióstr Urszulanek w Pniewach w pierwszym terminie i na godzinę 20:15 w drugim terminie.

Proponowany jest następujący porządek obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania i prawa do podejmowania ważnych uchwał,
  2. Informacja Zarządu o wystąpieniu do JE Stanisława Gądeckiego Arcybiskupa Poznańskiego, Wielkiego Kanclerza WT  UAM w sprawie uzyskania zgody na zmianę nazwy Stowarzyszenia przez dodanie przymiotnika „Katolickie”,
  3. Przedłożenie projektów uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu i podjęcie uchwał,
  4. Wręczenie znaczków (odznak) Stowarzyszenia i informacja Zarządu o propozycjach Zarządu związanych ze znaczkiem Stowarzyszenia,
  5. Propozycje planu pracy Stowarzyszenia w roku 2016,
  6. Wolne głosy i wnioski,
  7. Wieczór wspomnień przy kawie i słodyczach,
  8. Zakończenie

Podczas pobytu istnieje możliwość uregulowania zaległych i bieżących składek u kol. Halinki Kaczor oraz nabycia srebrnego  znaczka Stowarzyszenia w cenie 35 zł.

 

Prosimy o niezawodne, punktualne przybycie.

 

 


 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 
(Mt 5, 13-16)

Koleżanki i Koledzy,


To zaproszenie na coroczne Rekolekcje kieruję do wszystkich, którym dane zostało opuścić mury naszej katolickiej uczelni. W tym roku mija 15 lat od czasu zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dla nas liczy się każdy dzień życia, dla Pana tysiąc lat jest jak jeden dzień, a jeden dzień – jak tysiąc lat. Wiemy jednak, że kiedy przyjdzie nam stanąć przez Bogiem, nie będzie ważne to, ile lat mamy za sobą, ale to, jak każde z nas wykorzystało swój KAIROS - czas, który został nam dany. Wszelkie spotkania wspólnoty są okazją nie tylko do wspomnień, ale i do refleksji nad sobą, swoim życiem, ale także pomagają znaleźć się w „tu i teraz” otaczającej nas rzeczywistości. Tak będzie i teraz, ale mamy nadzieję, że bardziej uroczyście i wspomnieniowo. W dniach 25 – 27 września 2015 odbędą się coroczne Rekolekcje w Pniewach, u Sióstr Urszulanek, na które bardzo gorąco zapraszamy.

Poprowadzi ks. dr Jan Słowiński, który posiada tytuł doktora prawa kanonicznego, obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej. Na Wydziale Teologicznym UAM prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa kanonicznego oraz pracuje jako duszpasterz wspólnoty akademickiej tego wydziału. Do obowiązków ks. Słowińskiego należy również funkcja Obrońcy Węzła Małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu. Informacja szczegółowa – na stronie internetowej Stowarzyszenia. W związku z tym, że nasz Rekolekcjonista może przybyć dopiero w sobotę, ulega zmianie tradycyjny rozkład pierwszego dnia rekolekcji tj. piątku.

Jak zwykle, chociaż dopuszczamy możliwość modyfikacji na miejscu, przewidziany jest następujący porządek Rekolekcji:

 

 

 

25 września (piątek),

17.00 – Msza Św. Razem z Siostrami Urszulankami ( dla osób, które mogą przybyć na tyle wcześnie, aby zdążyć)

do godz. 18 – przyjmowanie uczestników, przydzielanie pokoi,

18:00 – kolacja

20:00 – Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów , spotkanie i rozmowy Absolwentów przy kawie w sali TV i kawiarence

27 września

8:00 - różaniec

8:30 - śniadanie

9:15 nauka rekolekcyjna

13:30  – obiad

14:30 – 15:00 – adoracja w dużej kaplicy i koronka do Bożego Miłosierdzia

15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

15:30 – 16:45 czas na wypoczynek i Spowiedź św.

17:00 – Msza św. w dużej kaplicy

18:00 – kolacja

19:00 - rozważania na temat nauki rekolekcyjnej i nocne rodaków rozmowy

 28 września

8:00 różaniec

8:30 śniadanie

9:00 - podsumowanie nauki rekolekcyjnej

10:30 - Msza św. w kaplicy

12:30 – obiad

13:00 – pożegnanie i wyjazd do domu

 

Opłata za udział wynosi 150 zł od osoby, uregulować ją należy na miejscu członkowie - wraz z zaległymi składkami) u kol. Halinki Kaczor.

Jednocześnie informujemy, że będzie można nabyć specjalny, srebrny znaczek Stowarzyszenia w cenie 35 zł (cena równa cenie srebrnego medalika).

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie, lub SMS-em pod numerami: 697 689 574 , lub:
781 045 468, podając imię i nazwisko (nazwiska) zgłoszonych osób, jeżeli małżeństwo, należy to jak najwcześniej podać, w celu zarezerwowania przez Siostry odpowiedniego pokoju.

Na tydzień przed przyjazdem musimy podać siostrom, ile osób przyjedzie, ile kobiet/mężczyzn, ile małżeństw, aby przygotować odpowiednie pomieszczenia.

Przypominamy, że w Rekolekcjach mogą brać udział także członkowie rodzin i osoby zaproszone, za które przyjmujemy odpowiedzialność.

Bardzo prosimy o przywiezienie swojego udziału - ciasta i ewentualnie owoców na uroczyste obchody 15 rocznicy Stowarzyszenia połączone z Walnym Zebraniem, w piątek.

 

Zaświadczenia o odbyciu Rekolekcji będą wydawane w dniu ich zakończenia.

  

 


 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

18 stycznia 2015  spotkaliśmy się na corocznym spotkaniu opłatkowym. Tym razem w gościnnym, jak zwykle, domu Ogrodu Biblijnego państwa Marysi i Stanisława Gładysiak. Spotkanie poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Floriana w Wirach, którą celebrował towarzyszący nam jak co roku ks. prof. Bogdan Poniży. Kościół jest zabytkowy, istniał już prawdopodobnie w XIII w.  Wnętrze jest wspaniałe, równie jak szopka, którą podziwialiśmy. Nasi gospodarze udzielili nam swojej staropolskiej gościny, za którą serdecznie dziękujemy. Więcej o Ogrodzie Biblijnym można dowiedzieć się na stronie internetowej: http://ogrodekologiczny.com.pl/kontakt.html . Oby promieniujące z naszych serc i kominka Gospodarzy ciepło nieustannie nam towarzyszyło, także podczas najbliższych rekolekcji 25, 26 i 27 września w Pniewach, o których przypominam dla zarezerwowania sobie terminu.

 

Zdjęcia ze spotkania w galerii naszej strony internetowej.

 

Adam Mazurek

FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksRSS Feed

Tuesday the 14th - Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Powered by 888 poker bonus code