Wiadomości Polonia Christiana 24:

Aktualności

 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
Jeszcze przed świątecznymi życzeniami proszę o zarezerwowanie sobie terminu i wprowadzenie go do przyszłorocznego kalendarza:
 
Zapraszamy wszystkich na coroczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dnia 07 stycznia 2017 - sobota - o godz. 16:00.
 
Tradycją stało się, że kol. Marysia Gładysiak przyjmuje nas w swoim Ogrodzie Biblijnym w Wirach pod Poznaniem, ul. Poznańska 19 (dla łatwiejszego zlokalizowania: posesja na przeciwko cmentarza). 
 
Możemy liczyć nie tylko na gorące przyjęcie, ale i na ciepły posiłek ze strony naszych Gospodarzy.
 
Naszą agape możemy, jak zwykle wzbogacić przez skromny wkład tego, czym będziemy mogli podzielić się ze Wspólnotą.
 
Proponujemy porozumieć się z osobami dysponującymi swoimi środkami transportu, aby wspólni dotrzeć na miejsce szybko i bez ograniczeń wynikających z komunikacji miejskiej.
 
Serdecznie zapraszamy, pozostajemy z pamięcią w modlitwie i do zobaczenia 
 
Zarząd Stowarzyszenia
 


 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Jak co roku, tak i tym razem ale w  dniach od 16 do18 września 2016 u Sióstr Urszulanek w Pniewach odbędą się nasze Rekolekcje, na które bardzo gorąco zapraszam. Poprowadzi je, jak informowaliśmy o tym na naszej stronie internetowej,  o. Juliusz Wiewióra – Karmelita Bosy.  Już dzisiaj proszę o modlitwę w intencji rekolekcjonisty oraz szczęśliwej drogi na nie i ich przebieg. Za owocne wysłuchanie mojej prośby serdeczne Bóg zapłać..

 

Przewidziany jest następujący porządek Rekolekcji, który może ulec drobnym modyfikacjom:

 

Piątek, 16 września,

Do 17:00 przyjazd, zakwaterowanie,

18:00 – kolacja,

20:00 – Msza św. w kaplicy św. Anieli,

Po zakwaterowaniu i kolacji spotkanie zapoznawcze z o.  Rekolekcjonistą i rozmowy Absolwentów przy kawie w sali TV i kawiarence

 

Sobota, 17  września

8:00 - różaniec

8:30 - śniadanie

9:15 – 10:00 – motu proprio Benedykta XVI „Summorum pontificum” i krótki referat kol. Doroty Langwińskiej,

10:45 -  nauka rekolekcyjna

12:00 – Anioł Pański

12:15 – 13:30 – czas na spowiedź św.

13:30  – obiad

14:30 – 15:00 – adoracja w dużej kaplicy i koronka do Bożego Miłosierdzia

15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

15:30 – 16:45 czas rekreacyjny,

17:00 – Msza św. w dużej kaplicy

18:00 – kolacja

19:00 - rozważania na temat nauki rekolekcyjnej i nocne rodaków rozmowy

 Niedziela 18 września

8:00 różaniec

8:30 śniadanie

9:00 - podsumowanie nauki rekolekcyjnej

10:30 - Msza św. w kaplicy

12:30 – obiad

13:00 – pożegnanie i wyjazd do domu

 

Opłata za udział wynosi 150 zł od osoby, uregulować ją należy na miejscu u kol. Halinki Kaczor - - członkowie - wraz z zaległymi składkami  .

 

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie, lub SMS-em pod numerami:

697 689 574,  781 045 468, podając imię (Imiona) i nazwisko (nazwiska) zgłoszonej osoby, jeżeli małżeństwo, należy to jak najwcześniej podać, w celu zarezerwowania przez Siostry odpowiedniego pokoju.

 

Na tydzień przed przyjazdem musimy podać siostrom, ile osób przyjedzie, ile kobiet/mężczyzn, ile małżeństw, aby przygotować odpowiednie pomieszczenia.

 

 Przypominamy, że w Rekolekcjach mogą brać udział także członkowie rodzin i osoby zaproszone, za które przyjmujemy odpowiedzialność.

 

 

Zaświadczenia o odbyciu Rekolekcji będą wydawane w dniu ich zakończenia.

 


 

Poznański marsz dla życia 2016

12 czerwca odbył się w Poznaniu Marsz dla życia, w którym wzięło udział wiele tysięcy uczestników.

Otwarcia Marszu dokonał Metropolita Poznański abp. Stanisław Gadecki. 

Galeria zdjęć z Marszu dla życia 2016

UCHWAŁA

WALNEGO ZEBRANIA ABSOLWENTÓW Z DNIA 25 września 2015 roku 

W SPRAWIE:

ZMIANY STATUTU STOWARZYSZENIA 

 

 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Stowarzyszenia:

  1. Do nazwy Stowarzyszenia dodaje się przymiotnik „Katolickie”, na skutek czego nazwa Stowarzyszenia otrzymuje brzmienie: Katolickie Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.
  2. W § 15 ust. 3 słowa „6 miesięcy” zastępuje się słowami „24 miesiące”.
  3. Wykreśla się w Statucie Stowarzyszenia paragrafy: 28, 29, 30, 31  i 32.
  4. Ustala się nową numerację paragrafów Statutu uwzględniającą dokonane wykreślenia i zatwierdza się tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 


 

Odpowiedź Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w sprawie dodania przymiotnika "Katolickie" do nazwy Stowarzyszenia oraz prośbę o wyznaczenie kapelana Stowarzyszenia [link]

 

FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksRSS Feed

Tuesday the 14th - Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Powered by 888 poker bonus code