Wiadomości Polonia Christiana 24:
Drukuj
Utworzono: niedziela, 25, sierpień 2013

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, winniśmy odbyć Zwyczajne, Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Absolwentów, w tym roku bowiem upływa kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i konieczne jest dokonanie wyboru władz oraz oceny dotychczasowej działalności.

Będzie także okazja do uregulowania zaległych składek.

 

Tak więc, działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zawiadamiam, że:

 

dnia 14 września 2013

o godzinie 10:00 w pierwszym terminie,

o godzinie 10:15 w drugim terminie,

 

w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Urszulanek w Pniewach,

 

odbędzie się

 

Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego

i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 

 1. sprawdzenie listy obecności i powitanie Absolwentów,

 2. wybór przewodniczącego Zebrania,

 3. stwierdzenie quorum,

 4. przyjęcie porządku obrad,

 5. odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 2009/2013,

 6. odczytanie sprawozdania Skarbnika i Komisji Rewizyjnej,

 7. dyskusja nad sprawozdaniami,

 8. głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 9. wybór Komisji Skrutacyjnej,

 10. wybór nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 11. przyjęcie propozycji w sprawie planu pracy Stowarzyszenia na rok akademicki 2013/2014

 12. wolne głosy i wnioski,

 13. zakończenie obrad

 

 

Pozostaję z koleżeńskimi pozdrowieniami i prośbą o modlitwę w intencji o sprawny, konstruktywny i pomyślny przebieg obrad.

 

 

FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksRSS Feed

Tuesday the 22nd - Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Powered by 888 poker bonus code