Wiadomości Polonia Christiana 24:
Drukuj
Utworzono: niedziela, 09, listopad 2014

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność przedstawić kapłana, który poprowadzi nasze rekolekcje w dniach 25, 26 i 27 września 2015 u Sióstr Urszulanek w Pniewach:

Ks. dr Jan Słowiński po studiach w seminarium w Poznaniu i Rzymie, przyjął w roku 2002 święcenia prezbiteriatu. W 2007 roku decyzją Wielkiego Mistrza oraz Rady Suwerennej został mianowany Kapelanem Magistralnym (od 2010 Kapelanem Konwentualnym ad honorem) i członkiem Zakonu Kawalerów Maltańskich. Od roku 2010 jest Kapelanem Delegatury Wielkopolskiej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Ks. Jan posiada tytuł doktora prawa kanonicznego, obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej. Na Wydziale Teologicznym UAM prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa kanonicznego oraz pracuje jako duszpasterz wspólnoty akademickiej tego wydziału.

Do obowiązków ks. Słowińskiego należy również funkcja Obrońcy Węzła Małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu.

 

Adam Mazurek

 


 

FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksRSS Feed

Tuesday the 22nd - Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Powered by 888 poker bonus code