Wiadomości Polonia Christiana 24:
Drukuj
Utworzono: wtorek, 10, maj 2016

UCHWAŁA

WALNEGO ZEBRANIA ABSOLWENTÓW Z DNIA 25 września 2015 roku 

W SPRAWIE:

ZMIANY STATUTU STOWARZYSZENIA 

 

 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Stowarzyszenia:

  1. Do nazwy Stowarzyszenia dodaje się przymiotnik „Katolickie”, na skutek czego nazwa Stowarzyszenia otrzymuje brzmienie: Katolickie Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.
  2. W § 15 ust. 3 słowa „6 miesięcy” zastępuje się słowami „24 miesiące”.
  3. Wykreśla się w Statucie Stowarzyszenia paragrafy: 28, 29, 30, 31  i 32.
  4. Ustala się nową numerację paragrafów Statutu uwzględniającą dokonane wykreślenia i zatwierdza się tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 


 

Odpowiedź Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w sprawie dodania przymiotnika "Katolickie" do nazwy Stowarzyszenia oraz prośbę o wyznaczenie kapelana Stowarzyszenia [link]

 

FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksRSS Feed

Saturday the 25th - Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Powered by 888 poker bonus code