Wiadomości Polonia Christiana 24:
Drukuj
Utworzono: niedziela, 26, sierpień 2012

 

O Stowarzyszeniu

 

Cele Stowarzyszenia:

 

  1. kontynuowanie stałej pracy nad rozwojem osobowości absolwentów w duchu Ewangelii i zgodnie z nauką Kościoła, oraz zachęcanie do dalszego kształcenia się,

  2. utrzymywanie stałej więzi między absolwentami, pielęgnowanie ducha koleżeńskiej solidarności,

  3. utrzymywanie stałego kontaktu, współdziałania i łączności z Kurią Metropolitalną i z Władzami Uczelni,

  4. udzielanie wszelkiej dostępnej pomocy absolwentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 

  1. Stwarzanie okoliczności do bezpośredniego wzajemnego kontaktu absolwentów przez organizowanie dla nich rekolekcji, pielgrzymek, dni skupienia, wykładów okolicznościowych, seminariów, spotkań, odczytów, dyskusji, konferencji i wspólnych wyjazdów,

  2. Prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie książek, skryptów, publikacji prasowych, oraz innych form audiowizualnych, a także oddziaływanie za pomocą innych środków masowego przekazu,

  3. Umożliwianie członkom Stowarzyszenia upowszechniania zdobytej przez nich wiedzy przy pomocy mediów, o których mowa w ust. 2,

  4. Wszechstronne wspieranie wszelkich innych inicjatyw członków Stowarzyszenia, które są zgodne z jego celami.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksRSS Feed

Friday the 22nd - Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Powered by 888 poker bonus code