Wiadomości Polonia Christiana 24:

Aktualności

 Pięćdziesiąty jubileusz święceń kapłańskich kardynała Zenona Grocholewskiego 

W dniu 5 listopada 2013 w Katedrze Poznańskiej obchodzono uroczyście pięćdziesiąty jubileusz święceń kapłańskich kardynała Zenona Grocholewskiego. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem dostojnego Jubilata przez abpa Stanisława Gądeckiego. W uroczystości udział wzięli: abp Celestino Migliore - nuncjusz apostolski w Polsce, abp Marek Jędraszewski - metropolita łódzki, wraz z biskupami pomocniczymi, który wygłosił laudację obrazującą życiorys Jubilata, bp Wiesław Mering, bp Stanisław Napierała i bp Eugeniusz Jureczko z Kamerunu. Obecni byli poznańscy biskupi pomocniczy, rektorzy i profesorowie poznańskich uczelni i Polskiej Akademii Nauk, a także prof. Andrei Marga z Cluj-Napoca w Rumunii, który wygłosił wykład okolicznościowy obrazujący myśl teologiczną Jubilata i jego dorobek naukowy, oraz prof. James Hennessy z Nowego Yorku i prof. Vincent Hang-Sung Chiang z Tajwanu.

Kard. Zenonowi Grocholewskiemu wręczono Księgę Pamiątkową „Quod iustum est et aequum”. „Otrzymałem dzisiaj wspaniały dar o wymiarze intelektualnym, będącym owocem studiów, woli obdarowywania wiedzą i umiłowania prawdy ze strony autorów artykułów. Ten dar jest także ukierunkowany ku wartościom duchowym” – powiedział Jubilat.

Jubileusz uświetniły utwory: „Laudate Dominum” Ch. Gounoda, „Te Deum” M. A. Charpentiera, „Laudate Dominum” W. A. Mozarta i Koncert g-moll na organy F. Poulenca. Wykonawcami byli: Poznański Chór Katedralny pod dyr. ks. Szymona Daszkiewicza, orkiestra „Cooperate” pod dyr. Adama Domurata, oraz soliści: Katarzyna Hołysz (sopran), Andrzej Kulka (trąbka), Krzysztof Wilkus i Elżbieta Karolak (organy).

 

Galeria zdjęć...


 

Zdjęcia z rekolekcji w Pniewach 2013

 

Do galerii dodane zostały zdjęcia z Rekolekcji Stowarzyszenia Absolwentów, które miały miejsce w dniach 13, 14 i 15 września 2013 roku.

Zapraszamy do galerii

 

85 urodziny ks. prof. dr. hab. Jana Kantego Pytla

W dniu 03 września 2013 roku 85 urodziny obchodził ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel - wybitny biblista, były dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego, wieloletni wykładowca i członek honorowy naszego Stowarzyszenia. Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Teologicznego UAM składają Jubilatowi życzenia błogosławieństwa Bożego, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

 

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia

 


 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, winniśmy odbyć Zwyczajne, Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Absolwentów, w tym roku bowiem upływa kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i konieczne jest dokonanie wyboru władz oraz oceny dotychczasowej działalności.

Będzie także okazja do uregulowania zaległych składek.

 

Tak więc, działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zawiadamiam, że:

 

dnia 14 września 2013

o godzinie 10:00 w pierwszym terminie,

o godzinie 10:15 w drugim terminie,

 

w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Urszulanek w Pniewach,

 

odbędzie się

 

Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego

i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 

 1. sprawdzenie listy obecności i powitanie Absolwentów,

 2. wybór przewodniczącego Zebrania,

 3. stwierdzenie quorum,

 4. przyjęcie porządku obrad,

 5. odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 2009/2013,

 6. odczytanie sprawozdania Skarbnika i Komisji Rewizyjnej,

 7. dyskusja nad sprawozdaniami,

 8. głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 9. wybór Komisji Skrutacyjnej,

 10. wybór nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 11. przyjęcie propozycji w sprawie planu pracy Stowarzyszenia na rok akademicki 2013/2014

 12. wolne głosy i wnioski,

 13. zakończenie obrad

 

 

Pozostaję z koleżeńskimi pozdrowieniami i prośbą o modlitwę w intencji o sprawny, konstruktywny i pomyślny przebieg obrad.

 

 


 

Rekolekcje w Pniewach -  13, 14 i 15 września 2013.

 

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.

(Rdz, 1,31)

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Mamy obowiązek i przyjemność powiadomić o dwóch ważnych wydarzeniach, które będą miały miejsce w dniach 13, 14 i 15 września 2013.

 

Pierwszym wydarzeniem Rekolekcje, które odbędą się tradycyjnie w Pniewach, u Sióstr Urszulanek. Rekolekcjonistą będzie: ks. Wojciech Pawelczak

 

 

Podczas Rekolekcji, w dniu 14 września 2013, zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 27 maja 2013, odbędzie się

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Absolwentów na którym obecność jest obowiązkowa.

 

Przewidziany jest następujący porządek Rekolekcji, który, z wyjątkiem terminu i godzin Walnego Zebrania, może zostać przez nas zmieniony:

 

13 września,

do godz. 18 – przyjmowanie uczestników, przydzielanie pokoi,

godz. 18:00 – kolacja

18:45 – Msza św. w kaplicy św. Adeli

19:15 – pierwsza nauka rekolekcyjna

19:45 – spotkanie i rozmowy Absolwentów przy kawie w sali TV

 

14 września

7:30 - różaniec

8:00 - śniadanie

9:00 nauka rekolekcyjna

10:00 pierwszy termin Walnego Zebrania Absolwentów

10:15 drugi termin Walnego Zebrania Absolwentów

Porządek Walnego Zebrania podany jest w załączniku do tego zawiadomienia.

12:30 – obiad

13: 30 – 15:00 – adoracja w dużej kaplicy i koronka do Bożego Miłosierdzia

15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

15:30 – 16:45 czas na wypoczynek i Spowiedź św.

17:00 – Msza św. w dużej kaplicy

18:00 – kolacja

19:00 - rozważania i rozmowy na temat nauki rekolekcyjnej

 

15 września

7:30 różaniec

8:00 śniadanie

9:00- podsumowanie nauki rekolekcyjnej

10:30 - Msza św. w kaplicy

12:30 – obiad

13:00 – pożegnanie i wyjazd do domu

 

Opłata za udział wynosi 130 zł, uregulować ją należy na miejscu (członkowie - wraz z zaległymi składkami) u kol. Halinki Kaczor.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie, lub SMS-em pod numerami: 697 689 574 , 781 045 468 lub 600 058 492, podając imię Imiona) i nazwisko (nazwiska) zgłoszonej osoby, jeżeli małżeństwo, należy to podać, w celu zarezerwowania odpowiedniego pokoju.

Na tydzień przed przyjazdem musimy podać siostrom, ile osób przyjedzie, ile kobiet/mężczyzn, ile małżeństw, aby przygotować odpowiednie pomieszczenia.

 

Przypominamy, że w Rekolekcjach mogą brać udział także członkowie rodzin i osoby zaproszone, za które przyjmujemy odpowiedzialność.

 

Pozdrawiamy, pozostajemy z pamięcią w modlitwie i do zobaczenia.

FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksRSS Feed

Monday the 25th - Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Powered by 888 poker bonus code